2478 parced: 26/03/2020 18:16:26
program count: 410
datetimenamedescr
 17/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E387
 17/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E17
 17/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E14
 17/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E144
 17/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E137
 17/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Stilius S24E27
 17/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E71
 17/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E2
 17/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2208
 17/03/2020  12:00-12:20  (20) 
Žinios. Sportas. Orai E1223
 17/03/2020  12:20-13:00  (40) 
Laba diena, Lietuva E1887
 17/03/2020  13:00-13:15  (15) 
Žinios. Orai E1270
 17/03/2020  13:15-14:00  (45) 
Laba diena, Lietuva E1887
 17/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E692
 17/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E32
 17/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E274
 17/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E722
 17/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E142
 17/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Klauskite daktaro S5E109
 17/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E71
 17/03/2020  17:30-18:25  (55) 
(Ne)emigrantai S2E28
 17/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2209
 17/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2051
 17/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E383
 17/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E731
 17/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1468
 17/03/2020  19:30-20:30  (60) 
Nacionalinė ekspedicija S5E27
 17/03/2020  20:30-21:00  (30) 
Dviračio žinios S3E136
 17/03/2020  21:00-22:00  (60) 
Paskutinė karalystė S3E5
 17/03/2020  22:00-22:50  (50) 
Komisaras Reksas E144
 17/03/2020  22:50-23:00  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E32
 17/03/2020  23:00-23:05  (5) 
LRT radijo žinios E140
 17/03/2020  23:05-00:00  (55) 
Istorijos detektyvai S7E22
 18/03/2020  00:00-00:05  (5) 
LRT radijo žinios E141
 18/03/2020  00:05-01:00  (55) 
Klauskite daktaro S5E109
 18/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E142
 18/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E142
 18/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Dviračio žinios S3E136
 18/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E143
 18/03/2020  02:05-03:00  (55) 
Paskutinė karalystė S3E5
 18/03/2020  03:00-03:10  (10) 
LRT radijo žinios E144
 18/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E274
 18/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E71
 18/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
 18/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E499
 18/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E499
 18/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E500
 18/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E499
 18/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E499
 18/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1533
 18/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E388
 18/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E18
 18/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E15
 18/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E145
 18/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E138
 18/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Vartotojų kontrolė S2E29
 18/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E72
 18/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E3
 18/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2210
 18/03/2020  12:00-12:20  (20) 
Žinios. Sportas. Orai E1224
 18/03/2020  12:20-13:00  (40) 
Laba diena, Lietuva E1888
 18/03/2020  13:00-13:15  (15) 
Žinios. Orai E1271
 18/03/2020  13:15-14:00  (45) 
Laba diena, Lietuva E1888
 18/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E693
 18/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E33
 18/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E275
 18/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E723
 18/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E143
 18/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Klauskite daktaro S5E110
 18/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E72
 18/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Gyvenimo spalvos E29
 18/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2211
 18/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2052
 18/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E384
 18/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E732
 18/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1469
 18/03/2020  19:30-20:30  (60) 
Nepažintas meras S1E10
 18/03/2020  20:30-21:00  (30) 
Dviračio žinios S3E137
 18/03/2020  21:00-21:45  (45) 
12 beždžionių S4E4
 18/03/2020  21:45-22:00  (15) 
Prisikėlimo liudytojai E11
 18/03/2020  22:00-22:50  (50) 
Komisaras Reksas E145
 18/03/2020  22:50-23:00  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E33
 18/03/2020  23:00-23:05  (5) 
LRT radijo žinios E145
 18/03/2020  23:05-00:00  (55) 
Stilius S24E27
 19/03/2020  00:00-00:05  (5) 
LRT radijo žinios E146
 19/03/2020  00:05-01:00  (55) 
Klauskite daktaro S5E110
 19/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E147
 19/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E143
 19/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Dviračio žinios S3E137
 19/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E148
 19/03/2020  02:05-02:50  (45) 
12 beždžionių S4E4
 19/03/2020  02:50-03:00  (10) 
Muzikinis intarpas E9
 19/03/2020  03:00-03:10  (10) 
LRT radijo žinios E149
 19/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E275
 19/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E72
 19/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
 19/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E500
 19/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E500
 19/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E501
 19/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E500
 19/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E500
 19/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1534
 19/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E389
 19/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E19
 19/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E16
 19/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E146
 19/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E139
 19/03/2020  10:00-10:55  (55) 
(Ne)emigrantai S2E28
 19/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E73
 19/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E4
 19/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2212
 19/03/2020  12:00-12:20  (20) 
Žinios. Sportas. Orai E1225
 19/03/2020  12:20-13:00  (40) 
Laba diena, Lietuva E1889
 19/03/2020  13:00-13:15  (15) 
Žinios. Orai E1272
 19/03/2020  13:15-14:00  (45) 
Laba diena, Lietuva E1889
 19/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E694
 19/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E34
 19/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E276
 19/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E724
 19/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E144
 19/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Klauskite daktaro S5E111
 19/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E73
 19/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Daiktų istorijos S2E29
 19/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2213
 19/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2053
 19/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E385
 19/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E733
 19/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1470
 19/03/2020  19:30-20:30  (60) 
Pasaulio puodai E5
 19/03/2020  20:30-21:00  (30) 
Dviračio žinios S3E138
 19/03/2020  21:00-22:00  (60) 
Nuostabioji draugė S1E5
 19/03/2020  22:00-22:50  (50) 
Komisaras Reksas E146
 19/03/2020  22:50-23:00  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E34
 19/03/2020  23:00-23:05  (5) 
LRT radijo žinios E150
 19/03/2020  23:05-00:00  (55) 
Vakaras su Edita S2E20
 20/03/2020  00:00-00:05  (5) 
LRT radijo žinios E151
 20/03/2020  00:05-01:00  (55) 
Klauskite daktaro S5E111
 20/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E152
 20/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E144
 20/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Dviračio žinios S3E138
 20/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E153
 20/03/2020  02:05-03:00  (55) 
Nuostabioji draugė S1E5
 20/03/2020  03:00-03:10  (10) 
LRT radijo žinios E154
 20/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E276
 20/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E73
 20/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
 20/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E501
 20/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E501
 20/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E502
 20/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E501
 20/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E501
 20/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1535
 20/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E390
 20/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E20
 20/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E17
 20/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E147
 20/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E140
 20/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Gyvenimo spalvos E29
 20/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E74
 20/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E5
 20/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2214
 20/03/2020  12:00-12:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E1226
 20/03/2020  12:30-13:00  (30) 
Euromaxx E183
 20/03/2020  13:00-13:25  (25) 
Žinios. Orai E1273
 20/03/2020  13:25-14:00  (35) 
Stop juosta S4E17
 20/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E695
 20/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E35
 20/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E277
 20/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E725
 20/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E145
 20/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Visi kalba E30
 20/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E74
 20/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Beatos virtuvė S3E30
 20/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2215
 20/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2054
 20/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E386
 20/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E734
 20/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1471
 20/03/2020  19:30-20:50  (80) 
Auksinis protas S6E30
 20/03/2020  20:50-23:00  (130) 
Majamio policija
 20/03/2020  23:00-00:20  (80) 
Evoliucija
 21/03/2020  00:20-00:30  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E35
 21/03/2020  00:30-01:00  (30) 
Veranda E9
 21/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E155
 21/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E145
 21/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Šventadienio mintys S27E28
 21/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E156
Didžiausią naujienų tarnybą šalyje ir dešimtis korespondentų Lietuvos regionuose bei pasaulio šalyse nuo JAV iki Maskvos turintis LRT RADIJAS žinias atnaujina kas dieną, kas minutę
 21/03/2020  02:05-03:00  (55) 
Beatos virtuvė S3E30
Ilgiausiai TV eteryje gyvuojanti kulinarinė laida «Beatos virtuvė» šį rudenį LRT žiūrovus pasitiks su kone nacionaliniu projektu - laidos vedėja, žurnalistė, knygų autorė ir profesionali kulinarė Beata Nicholson pasišovė savo laidoje pristatyti skaniausius šalies tortus ir jų kepėjus. Dar vasarą socialiniuose tinkluose skelbusi atranką į slaptą projektą, Beata su savo komanda iš šimtų atsiųstų receptų atrinko pačius pačiausius, ypatingus ne tik savo skoniu, bet ir istorija. Daugelis šių tortų receptų iki šiol buvo laikomi paslaptyje ir perduodami iš lūpų į lūpas ateinančioms kartoms. Tačiau nuo šiol skaniausi Lietuvos tortai kartu su TV laida «Beatos virtuvė» atkeliaus į visų mūsų namus, o naujoji laidos rubrika «Mano firminis tortas» taps tikru iššūkiu LRT žiūrovams, nes tikrai norėsis daug ką išbandyt ir paragauti. Dar viena laidos naujovė - virtuvės patarimų rubrika «Šeimininkės užrašai», kurioje Beata parodys, kaip lengvai išspręsti visiems mums aktualius virtuvės klausimus. Neiškyla tešla? Plyšta lietiniai? O gal nebenorite verkti pjaustydami svogūną - jums šiuos virtuvės iššūkius padės įveikti Beata, pasidalindama profesionalų gudrybės. Žinoma, LRT žiūrovai ir toliau Beatos virtuvėje galės mėgautis įdomiais ir jaukiais pokalbiais su įdomiausiais Lietuvos žmonėmis, o pati Beata kiekvienoje laidoje bus paruošusi kulinarinių idėjų, kurios bus lengvai pritaikytos kiekvienų namų virtuvėje
 21/03/2020  03:00-03:10  (10) 
LRT radijo žinios E157
Didžiausią naujienų tarnybą šalyje ir dešimtis korespondentų Lietuvos regionuose bei pasaulio šalyse nuo JAV iki Maskvos turintis LRT RADIJAS žinias atnaujina kas dieną, kas minutę
 21/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E277
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 21/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E74
 21/03/2020  04:00-04:05  (5) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
Lietuvos Respublikos himnas
 21/03/2020  04:05-05:00  (55) 
Daiktų istorijos S2E29
 21/03/2020  05:00-05:05  (5) 
LRT radijo žinios E158
 21/03/2020  05:05-05:30  (25) 
Proto džiunglės S1E7
 21/03/2020  05:30-07:00  (90) 
Bethovenas
Visiems - dideliems ir mažiems, šunų mylėtojams ir jų nekenčiantiems - apie nepaprastąjį šunį, kurį savo nelaimei priglaudė tvarkingas šeimos galva, įkalbėtas įkyruolių savo vaikų. Ir paaiškėjo, kad senbernaras, apsigyvenęs tipiškoje šiuolaikinėje šeimoje, yra ne tik puikus draugas, bet dargi - muzikalus! Dir.: Brian Levant. Cast: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Oliver Platt, Stanley Tucci, David Duchovny, Patricia Heaton, Laurel Cronin, O-Lan Jones, Nancy Fish, Craig Pinkard, Robi Davidson. 1992, Komedija, Drama, Visai šeimai
 21/03/2020  07:00-07:05  (5) 
LRT radijo žinios E159
 21/03/2020  07:05-07:30  (25) 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite S11E28
Laida «Ryto suktinis» su Zita Kelmickaite skiriama tiems, kas neabejingas savo krašto žmonėms - jų meniniams pasireiškimams, gyvenimiškai išminčiai, kuri priverčia prašalaičius ir juoktis, ir verkti. Laidos kūrėja - pasiutusi - jai nepakanka tik Lietuvos, todėl kai tik yra proga, išmaišo ir pasaulio kraštus, kuriuose esama lietuvių, ir visada pasmaguriauja savitomis krašto tradicijomis. Sekmadienio rytas, 8 val.30 min. - galingiausias gražių žmonių užtaisas visai savaitei
 21/03/2020  07:30-08:00  (30) 
Veranda E10
 21/03/2020  08:00-08:05  (5) 
LRT radijo žinios E160
 21/03/2020  08:05-09:00  (55) 
Beatos virtuvė S3E30
Ilgiausiai TV eteryje gyvuojanti kulinarinė laida «Beatos virtuvė» šį rudenį LRT žiūrovus pasitiks su kone nacionaliniu projektu - laidos vedėja, žurnalistė, knygų autorė ir profesionali kulinarė Beata Nicholson pasišovė savo laidoje pristatyti skaniausius šalies tortus ir jų kepėjus. Dar vasarą socialiniuose tinkluose skelbusi atranką į slaptą projektą, Beata su savo komanda iš šimtų atsiųstų receptų atrinko pačius pačiausius, ypatingus ne tik savo skoniu, bet ir istorija. Daugelis šių tortų receptų iki šiol buvo laikomi paslaptyje ir perduodami iš lūpų į lūpas ateinančioms kartoms. Tačiau nuo šiol skaniausi Lietuvos tortai kartu su TV laida «Beatos virtuvė» atkeliaus į visų mūsų namus, o naujoji laidos rubrika «Mano firminis tortas» taps tikru iššūkiu LRT žiūrovams, nes tikrai norėsis daug ką išbandyt ir paragauti. Dar viena laidos naujovė - virtuvės patarimų rubrika «Šeimininkės užrašai», kurioje Beata parodys, kaip lengvai išspręsti visiems mums aktualius virtuvės klausimus. Neiškyla tešla? Plyšta lietiniai? O gal nebenorite verkti pjaustydami svogūną - jums šiuos virtuvės iššūkius padės įveikti Beata, pasidalindama profesionalų gudrybės. Žinoma, LRT žiūrovai ir toliau Beatos virtuvėje galės mėgautis įdomiais ir jaukiais pokalbiais su įdomiausiais Lietuvos žmonėmis, o pati Beata kiekvienoje laidoje bus paruošusi kulinarinių idėjų, kurios bus lengvai pritaikytos kiekvienų namų virtuvėje
 21/03/2020  09:00-09:05  (5) 
LRT radijo žinios E161
 21/03/2020  09:05-10:00  (55) 
Princas Philipas. Nepaprastas gyvenimas
Dir.: Adrian Munsey, Vance Goodwin. 2019, Dokumentika
 21/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Albatrosas ir uolinis kuoduotasis pingvinas
Dir.: Charlene Gravel, Rémy Marion. 2018, Dokumentika, Apie gamtą
 21/03/2020  10:55-11:50  (55) 
Portugalijos laukinės gamtos įdomybės E2
2019, Dokumentika
 21/03/2020  11:50-12:33  (43) 
Džesika Flečer E6
Likusi našle po mylimo vyro mirties nedidelio uostamiesčio Meino valstijoje gyventoja Džesika Flečer imasi rašyti detektyvus. Ji daug keliauja, lanko draugus, renka medžiagą savo naujoms knygoms, o kartu padeda policija tirti painiausias ir baisiausias žmogžudystes. Visos jos keistai susiklosčius aplinkybėms įvyksta kaip tik ten, kur rašytoja atvyksta viešnagės. Serialas rodytas daugelyje pasaulio šalių. 1984 ir 1985 metais pelnė «Auksinį gaublį» už geriausią draminį serialą, 3 kartus buvo nominuotas «Emmy» apdovanojimui kaip geriausias detektyvinis serialas. Aktorė Angela Lansbury 10 kartų buvo nominuota «Auksiniam gaubliui» ir keturiskart jį laimėjo. 12 kartų nominuota «Emmy» prizui už geriausią moters vaidmenį draminiame seriale. Pernai atšventusi savo 90-metį britų kilmės aktorė ir dainininkė debiutavo Brodvėjaus teatruose. Per savo karjerą net triskart buvo nominuota «Oskarui», 18 kartų «Emmy», 6 kartus buvo «Auksinio gaublio» laureatė ir 5 kartus apdovanota garsiausia JAV teatro premija «Tonny». 2014 metais pelnė «Oskarą» už indėlį į kino meną. Cast: Angela Lansbury, William Windom, Tom Bosley, Michael Horton, Ron Masak, Will Nye, Richard Paul, Susan Blakely, George DiCenzo, Paul Gleason, Brian McNamara, Joseph Bologna, Michael Alldredge, Harvey Fierstein, Frederick Coffin, Graham Greene, Donna Bullock, Michael E. Knight, Amy Brenneman, Miles O’Keeffe, Julie Adams, Robert Beltran, Lonny Chapman, Jeff Yagher, Harry Guardino, Sally Kellerman, Gregory Sierra, Margot Kidder, Cynthia Nixon, David Soul, Chad Everett, Hope Lange, Neil Patrick Harris, Kasi Lemmons, Ed O’Ross, Jeff Conaway, Vanessa Angel, Kevin Sorbo, Tippi Hedren, Mickey Rooney, Fionnula Flanagan, Wings Hauser, Michael Brandon, John Saxon, Joanna Cassidy, Reni Santoni. 1994, Kriminalinis, Detektyvas, Drama
 21/03/2020  12:33-13:28  (55) 
Džesika Flečer E7
Likusi našle po mylimo vyro mirties nedidelio uostamiesčio Meino valstijoje gyventoja Džesika Flečer imasi rašyti detektyvus. Ji daug keliauja, lanko draugus, renka medžiagą savo naujoms knygoms, o kartu padeda policija tirti painiausias ir baisiausias žmogžudystes. Visos jos keistai susiklosčius aplinkybėms įvyksta kaip tik ten, kur rašytoja atvyksta viešnagės. Serialas rodytas daugelyje pasaulio šalių. 1984 ir 1985 metais pelnė «Auksinį gaublį» už geriausią draminį serialą, 3 kartus buvo nominuotas «Emmy» apdovanojimui kaip geriausias detektyvinis serialas. Aktorė Angela Lansbury 10 kartų buvo nominuota «Auksiniam gaubliui» ir keturiskart jį laimėjo. 12 kartų nominuota «Emmy» prizui už geriausią moters vaidmenį draminiame seriale. Pernai atšventusi savo 90-metį britų kilmės aktorė ir dainininkė debiutavo Brodvėjaus teatruose. Per savo karjerą net triskart buvo nominuota «Oskarui», 18 kartų «Emmy», 6 kartus buvo «Auksinio gaublio» laureatė ir 5 kartus apdovanota garsiausia JAV teatro premija «Tonny». 2014 metais pelnė «Oskarą» už indėlį į kino meną. Cast: Angela Lansbury, William Windom, Tom Bosley, Michael Horton, Ron Masak, Will Nye, Richard Paul, Susan Blakely, George DiCenzo, Paul Gleason, Brian McNamara, Joseph Bologna, Michael Alldredge, Harvey Fierstein, Frederick Coffin, Graham Greene, Donna Bullock, Michael E. Knight, Amy Brenneman, Miles O’Keeffe, Julie Adams, Robert Beltran, Lonny Chapman, Jeff Yagher, Harry Guardino, Sally Kellerman, Gregory Sierra, Margot Kidder, Cynthia Nixon, David Soul, Chad Everett, Hope Lange, Neil Patrick Harris, Kasi Lemmons, Ed O’Ross, Jeff Conaway, Vanessa Angel, Kevin Sorbo, Tippi Hedren, Mickey Rooney, Fionnula Flanagan, Wings Hauser, Michael Brandon, John Saxon, Joanna Cassidy, Reni Santoni. 1994, Kriminalinis, Detektyvas, Drama
 21/03/2020  13:28-13:30  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2216
 21/03/2020  13:30-13:45  (15) 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą) E586
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 21/03/2020  13:45-15:30  (105) 
Sveikinimų koncertas E605
Televizijos žiūrovai ras kūrinių ypatingoms progoms ir išskirtiniam skoniui, nes LRT TELEVIZIJOS muzikos archyvai - tikras lobis - jie neišsemiami, Miuziklas
 21/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E726
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 21/03/2020  16:00-16:30  (30) 
Langas į valdžią S1E15
 21/03/2020  16:30-17:30  (60) 
Vakaras su Edita S2E21
Pokalbių šou «Vakaras su Edita» - tai iniciatyva įžvelgti pozityvų kontekstą. Šou, kuris moka džiaugtis ir skatinti teigiamas emocijas. Autoritetinga nuomonė, humoras, smagūs ir prasmingi žaidimai, vizualios priemonės, viktorinos, trumpi vaidybiniai intarpai, siužetai, gyva studijos žiūrovų reakcija - tai laidos vertę kuriančios dalys
 21/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Stilius S24E28
«Stilius» - kokybiškos gyvensenos žurnalas. Kiekvieną savaitę laidą pasakoja apie žmones ir jų gyvenimus. Skatina pažinti originalius, drąsius, kūrybingus herojus. Atveria tikros sėkmės istorijas ir jų paslaptis. Vertina tuos, kurie žino ką daro
 21/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E304
 21/03/2020  18:30-18:52  (22) 
Panorama E2055
Svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio - ne tik iš sostinių, bet ir atokiausių kampelių, informacija tiesiogiai iš įvykių epicentro, argumentų kaktomuša, interviu su dienos herojais tiesioginiame eteryje
 21/03/2020  18:52-19:00  (8) 
Sportas. Orai E735
 21/03/2020  19:00-21:10  (130) 
Dainuok su manim E4
Miuziklas
 21/03/2020  21:10-23:00  (110) 
Jaunėlis
Trečiasis, pats įspūdingiausias Ivano Reitmano filmas su Arnoldu Švarcnegeriu po įžymiųjų Dvynių ir Vaikų darželio policininko. Pasaulis matė visko, bet kad Švarcnegerį rytais pykinų, kad jo nuotaika kaitaliotųsi kaip orai, kad jis taptų sentimentalus ir kad jį piltų karštis… Taigi jis - nėščias! Jis ketina tapti pirmuoju pasaulyje vyru, pagimdžiusiu kūdikį. Oskaro nominacija už dainą Žiūrėk, ką padarė meilė Dir.: Ivan Reitman. Cast: Arnold Schwarzenegger, Danny De Vito, Emma Thompson, Danny DeVito, Frank Langella. 1994, Komedija
 21/03/2020  23:00-01:10  (130) 
Majamio policija
Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo ginklų bei narkotikų prekiautojo žmona. Pavojingas seklių žaidimas pasiekia kraštutinę ribą, kai policininkas ir žaidėjas tampa vienu asmeniu Dir.: Michael Mann. Cast: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong, Naomie Harris, Ciarán Hinds, Justin Theroux, Barry Shabaka Henley, Luis Tosar, John Ortiz, Elizabeth Rodriguez, Domenick Lombardozzi, Eddie Marsan, Isaach De Bankolé, John Hawkes, Tom Towles. 2006, Veiksmo, Kriminalinis, Trileris
 22/03/2020  01:10-02:10  (60) 
Danas Pozniakas. Auksinio ringo istorija E1
Dir.: Stasys Petkus. 2020, Biografinis
 22/03/2020  02:10-02:35  (25) 
Mes nugalėjom S4E5
Dir.: Viktorija Zavistanovič, Dokumentika
 22/03/2020  02:35-04:00  (85) 
Bethovenas
Visiems - dideliems ir mažiems, šunų mylėtojams ir jų nekenčiantiems - apie nepaprastąjį šunį, kurį savo nelaimei priglaudė tvarkingas šeimos galva, įkalbėtas įkyruolių savo vaikų. Ir paaiškėjo, kad senbernaras, apsigyvenęs tipiškoje šiuolaikinėje šeimoje, yra ne tik puikus draugas, bet dargi - muzikalus! Dir.: Brian Levant. Cast: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Oliver Platt, Stanley Tucci, David Duchovny, Patricia Heaton, Laurel Cronin, O-Lan Jones, Nancy Fish, Craig Pinkard, Robi Davidson. 1992, Komedija, Drama, Visai šeimai
 22/03/2020  04:00-04:05  (5) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
Lietuvos Respublikos himnas
 22/03/2020  04:05-05:00  (55) 
Nacionalinė ekspedicija S5E27
Šiais metais «Nacionalinė ekspedicija» į kelionę leidosi atsinaujinusi. Greta patyrusių upeivių A. Bumblausko, Selemono Paltanavičiaus, Zitos Kelmickaitės, Gabrieliaus Liaudansko-Svaro, Benedikto Vanago prisijungė trys naujokai. Buvusi A. Bumblausko studentė, istorijos mokslų daktarė ir Lietuvos lenkė Barbara Stankevič bandė patėti bendražygiams naujai pažvelgti į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Restoranų vadovas ir someljė Arminas Darasevičius gilinosi į lenkų virtuvės paslaptis. Prie komandos prisijungė ir žurnalistė, laidų vedėja bei prodiuserė Edita Mildažytė, jau turinti patirties ieškoti pasaulyje paliktų lietuvių pėdsakų, Istorinis
 22/03/2020  05:00-05:05  (5) 
LRT radijo žinios E162
 22/03/2020  05:05-05:30  (25) 
Šventadienio mintys S27E29
Kassavaitinė sekmadieninė televizijos laida «Šventadienio mintys» yra religininė laida, pretenduojanti tenkinti pagrindinės tikinčiosios Lietuvos visuomenės dalies - katalikų - dvasinius poreikius. Pretenduodama būti būtent religine laida, t. y. į tikrovę žvelgianti iš apibrėžtos tikėjimo perspektyvos, o ne laida apie religiją, kur tiek į pačią religiją, tiek į tikrovę apskritai galima pažvelgti ir sekuliariu žvilgsniu, laida «Šventadienio mintys» turi tikslą kelti opias krikščioniškojo tikėjimo problemas, problemiškai, apeliuojant į šių dienų aktualijas prisiminti svarbiausius krikščioniškojo gyvenimo įvykius, aktualiai priminti krikščionybės ir katalikų bažnyčios istoriją, pasakoti apie krikščionybės bei katalikybės santykį su kitomis konfesijomis, kitais tikėjimais ir religijomis, iš krikščioniškų pozicijų kelti religijos vietos šiuolaikiniame pasaulyje, šiuolaikinio žmogaus egzistencinės akistatos su religija klausimus, taip pat iš krikščioniškų pozicijų kelti ir analizuoti šiuolaikinio pasaulio iššūkius žmonijai
 22/03/2020  05:30-06:00  (30) 
Klausimėlis S18E29
Į paprastą klausimą - daugybė originalių atsakymų. Praeiviai kalba apie pasaulį: kas apie ką sukasi - žemė apie saulę ar atvirkščiai? Pasakoja žmonės apie istoriją: Napoleonas Bonapartas pastatė šv. Onos bažnyčią ar padėjo karaliui Mindaugui nugalėti kryžiuočius? Tačiau net ir labai išsilavinęs žiūrovas «Klausimėlyje» sužinos ką nors nauja: drauge su praeiviais laidos temą paaiškina ir geriausi tos srities žinovai.Vieni «Klausimėlį» žiūri, nes tikisi iš eksperto sužinoti ką nors naujo, kitiems labiau rūpi, ką originalaus pasakys Lietuvos gatvių ir skersgatvių praeiviai.Todėl žiūrovų laukia dvi «Klausimėlio» laidos versijos - ilgesnė, pažintinė ir trumpesnė, smagioji. «Klausimėlis» - bene vienintelė Lietuvoje TV laida, kurios žiūrovai gali pasirinkti turinį pagal savo interesus. Ilgesnės laidos trukmė - beveik pusvalandis, trumpesnė telpa į ketvirtį valandos
 22/03/2020  06:00-06:05  (5) 
LRT radijo žinios E163
 22/03/2020  06:05-06:30  (25) 
Į sveikatą! S2E2
Energingai ir pozityviai, sveikai ir su judesiu. Nauja laida «Į sveikatą!» - apie mus, mūsų aplinką ir įpročius gyventi kokybiškiau - sportuoti, maitintis sveikiau ir, svarbiausia, mąstyti sąmoningiau. Ir tam nereikia daug pastangų, pradžiai užtenka noro. Visa kita palikite sporto treneriui Alanui Dzeranovui. Apsiginklavęs burokais, humoru ir gera energija Alanas jus kvies mankštintis net neišėjus iš namų! Su žinomais žmonėmis ir savo srities specialistais jis gvildens sveikos gyvensenos temas, lankys Lietuvos bendruomenes, kuriose žmones jungia bendras bruožas - noras gyventi sveikiau ir aktyviau
 22/03/2020  06:30-07:00  (30) 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite S11E29
Laida «Ryto suktinis» su Zita Kelmickaite skiriama tiems, kas neabejingas savo krašto žmonėms - jų meniniams pasireiškimams, gyvenimiškai išminčiai, kuri priverčia prašalaičius ir juoktis, ir verkti. Laidos kūrėja - pasiutusi - jai nepakanka tik Lietuvos, todėl kai tik yra proga, išmaišo ir pasaulio kraštus, kuriuose esama lietuvių, ir visada pasmaguriauja savitomis krašto tradicijomis. Sekmadienio rytas, 8 val.30 min. - galingiausias gražių žmonių užtaisas visai savaitei
 22/03/2020  07:00-08:00  (60) 
Brolių Grimų pasakos E35
Kas paliečia kiekvieno žmogaus širdį, pradžiugina ją ir kartu moko, ugdo troškimą gyventi ir visomis gyvenimo aplinkybėmis išlikti žmogumi? Pasakos. Jose sukaupta tautos ir žmonijos per amžius ugdyta išmintis praverčia ir mažam, ir dideliam. Dir.: Dirk Regel. 2009, Visai šeimai
 22/03/2020  08:00-08:05  (5) 
LRT radijo žinios E164
 22/03/2020  08:05-08:30  (25) 
Gustavo enciklopedija S21E30
LRT televizijos laida vaikams «Gustavo enciklopedija» - tai ne vien pažintis su mus supančio pasaulio istorija, geografija, gamta, iškiliomis asmenybėmis. Tai tikros draugystės, tolerancijos, pozityvaus požiūrio į gyvenimą pamokėlės. Svarbiausias laidos autorių tikslas - pasitelkus fantaziją, humorą, pieštinę animaciją, visas įmanomas meninės raiškos priemones maloniai stebinti ir džiuginti žiūrovus. Per 17 laidos gyvavimo metų čia buvo sukurtas savitas pasaulis, kuriame draugiškai ir laimingai gyvena žurnalistas Gustavas, profesorius Kalėdauskas, nykštukas Benas, daygybė kitų, tikrų ir pieštų personažų. Riba, skirianti nerūpestingą vaikystę ir sudėtingą suaugusiųjų pasaulį - tarsi plonytė raudona linija, kuri čia neretai peržengiama, todėl laida skirta ne tik vaikams, bet ir visiems geros valios žmonėms, Vaikams
 22/03/2020  08:30-09:30  (60) 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai S12E24
Ne visada būtinos tik žinios, į daugybę klausimų atsakymus padės rasti loginis mąstymas. Žiūrovai studijoje aiškinsis, kaip saugiai elgtis keliuose, o stebintys laidą prie televizijos ekranų drauge su dalyviais varžysis laidos programėlėje. Taip pat patys vaikai pristatys juos atlydėjusius mokytojus, papasakos, kodėl jais taip didžiuojasi. Žaidime rungiasi patys sumaniausieji 5-12 klasių mokiniai. Jiems klausimus užduos nusipelnę Lietuvos pedagogai bei žinomiausi šalies mokslininkai, išradėjai, teatro ir kino kūrėjai, politikai, gydytojai, sportininkai bei scenos vilkai. Kiekvieno žaidimo metu bus išrenkamas žaidimo nugalėtojas, kuris kartu su antrosios vietos nugalėtoju pateks į finalą. Po trijų žaidimų vyks tos amžiaus grupės finalas, kurio metu išrenkamas amžiaus grupės nugalėtojas. Nacionalinį projektą «Lietuvos tūkstantmečio vaikai» globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, o laimėtojai pagerbiami Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Per visus žinių viktorinos gyvavimo metus šauniausiems mūsų šalies vaikams jau išdalinti 74 garbingi «Lietuvos tūkstantmečio vaikų» titulai, Vaikams
 22/03/2020  09:30-10:00  (30) 
Mūsų gyvūnai S5E28
Tiek mažas, tiek ir suaugęs galės grožėtis šunimis, katėmis, paukščiais, ropliais, vabzdžiais bei kitais gyvūnais, kuriuos dažniausiai galima laikyti ir namuose. «Laida naudinga ne tik tiems, kas jau turi, bet ir tiems, kas dar tik ruošiasi įsigyti augintinį, - sako laidos autorė ir vedėja Rasa Eilunavičienė. - Labai svarbu gyvūną pasirinkti tinkamai - jeigu, pavyzdžiui, mėgstate daug keliauti, ir neturite galimybės augintinio pasiimti drauge, šuns geriau neauginti. Be to, jeigu dažnai iškylaujate, pagalvokite, ar kas sutiks prižiūrėti jūsų gyvačių, driežų bei kitų «mielų padarėlių» ūkį». Filmuoti laidą «Mūsų gyvūnai» kūrybinei grupei visada smagu, tik reikia atidžiai stebėti, ar koks gyvūnas nesusiruošė keliauti drauge - kameros kelioniniame krepšyje įsitaisyti yra mėginusios bent kelios katės, šuo, triušis, lindo šeškas, voras - visų net neišvardinsi. Būta ir ne tokių smagių nuotykių - rengiant naujojo sezono reportažą apie vokiečių aviganius, vienas filmuojamas keturkojis herojus taip džiaugsmingai atlėkė pasisveikinti su laidos autore, kad šoktelėjęs nagais net per palaidinę perrėžė jai žastą. Veislių pristatymai, reportažai iš parodų, naudingi profesionalų patarimai, pasakojimai ne tik apie augintinius, bet ir jų šeimininkus, įdomybės iš gyvūnų pasaulio - tai tik dalis to, ką savaitgaliais išvysite žiūrėdami laidą «Mūsų gyvūnai», Apie gamtą
 22/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Hieniniai šunys liūtų valdose
Dir.: Robyn Keene-Young. 2018, Apie gamtą
 22/03/2020  10:55-11:45  (50) 
Naujoji Zelandija iš paukščio skrydžio
Dir.: Phil Keoghan. 2017, Apie gamtą
 22/03/2020  11:45-13:28  (103) 
Puaro E42
Keturiomis Didžiosios Britanijos kino akademijos premijomis BAFTA apdovanotas serialas Agathos Christie kūrinių motyvais. Anglų rašytoja Agatha Christie jaunystėje svajojo tapti dainininke, o rašyti pradėjo susilažinusi su seserimi, kad parašys detektyvą. 1920 metais pasirodžiusiame jos pirmajame romane kaip personažas gimsta ekscentriškasis belgas detektyvas Erkiulis Puaro. Šis anglus kartais šokiruojantis mažas žmogeliukas smarkiai pomada priteptais ūsais ir lakiniais batais, į pagalbą pasitelkęs savo «smegenų pilkąsias ląsteles» išlukštena labiausiai supainiotą žmogžudystės bylą. Nuo Erkiulio Puaro nepabėga nė vienas nusikaltėlis. Puaro įminė 33 romanų ir daugiau nei 12 trumpų istorijų mįsles. Garsųjį personažą suvaidino britų aktorius Davidas Suchet, kilęs iš Lietuvoje gyvenusių žydų šeimos. Per 25 metus aktorius nusifilmavo kone 70-yje Puaro nuotykių serijų - ekranizuoti beveik visi A. Christie pasakojimai apie belgų detektyvą. 1985 metais D. Suchet vaidino filme apie žymųjį seklį «Trylika prie pietų stalo». Tada atliko kitą vaidmenį - Puaro ekrane įkūnijo legendinis britų aktorius Peteris Ustinovas. Kai po 4 metų D. Suchet sulaukė pasiūlymo vėl suvaidinti Erkiulį Puaro naujoje ekranizacijoje, sutiko ne iš karto. Ir įdomiausia, kad nebuvo skaitęs nė vieno A. Christie romano. Šiandien Puaro vaidmuo yra garsiausias šio aktoriaus gyvenimo darbas. «Nuotrauka iš šio serialo bus prie mano nekrologo», - kartą prisipažino aktorius. Tačiau kai 2013 metų lapkričio 13 dieną buvo nufilmuota paskutinė šio populiaraus serialo serija, aktorius pasakė: «Nėra jokių priežasčių, dėl kurių turėčiau jį dar kada nors vaidinti.». Cast: David Suchet, Hugh Fraser, Zoe Wanamaker, Philip Jackson, Pauline Moran, Carolyn Colquhoun, Peter Blythe, Ann Morrish, Patrick Ryecart, Detektyvas
 22/03/2020  13:28-13:30  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2217
 22/03/2020  13:30-13:45  (15) 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą) E587
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 22/03/2020  13:45-14:35  (50) 
Istorijos detektyvai S7E23
Kodėl sovietinė valdžia manė, kad kolorado vabalai kolūkiuose - tai vakarų valstybių priešiškas išpuolis? Kaip sovietiniai pasieniečiai apšaudė Palangoje atostogaujančius vaikus? Kas buvo pirmasis žinomas gydytojas Lietuvos istorijoje? Kaip lietuviai gynė Kremlių nuo totorių? Naujame sezone «Istorijos detektyvų» gerbėjus pasitiks nauja rubrika - garsių Lietuvos žmonių protėvių istorijos. Kas buvo jų seneliai, proseneliai? Su kokiais praeityje garsiais žmonėmis jie giminiavosi? Kokiuose visai Lietuvai svarbiuose įvykiuose dalyvavo? Antra naujovė - atskleisime profesijų Lietuvoje istorijas. Ar žinote, ką galime laikyti pirmuoju žinomu gydytoju Lietuvos istorijoje? Kokia buvo mokytojų, verslininkų istorija Lietuvoje? 2013, Istorinis
 22/03/2020  14:35-15:30  (55) 
Pasaulio puodai E5
 22/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E727
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 22/03/2020  16:00-17:30  (90) 
Duokim garo! S19E28
Jaukios penktadienio vakaronės LRT TELEVIZIJOS Didžiojoje studijoje. Tradicija ir dabartis,nuoširdžiai grojantys ir dainuojantys Lietuvos žmonės - mūsų dainos ir muzika. Tai, kas paveldėta ir kuriama šiandien, kas jungia mus į bendruomenę. Čia - Lietuva. Čia duosim garo!, Miuziklas
 22/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Nepažintas meras S1E10
Dokumentika
 22/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E305
 22/03/2020  18:30-18:52  (22) 
Panorama E2056
Svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio - ne tik iš sostinių, bet ir atokiausių kampelių, informacija tiesiogiai iš įvykių epicentro, argumentų kaktomuša, interviu su dienos herojais tiesioginiame eteryje
 22/03/2020  18:52-19:00  (8) 
Sportas. Orai E736
 22/03/2020  19:00-19:30  (30) 
Savaitė su «Dviračio žiniomis» E35
Pasak laidos prodiuserio H. Mackevičiaus, Lietuvoje tikru politiku galima vadintis dviem atvejais: arba kažkaip atsitiktinai, netyčia ar per klaidą tampi ministru, arba kai «Dviračio žiniose» atsiranda tavo antrininkas. Beje, antrasis variantas yra daug ilgaamžiškesnis. Tačiau ir daug sunkiau pasiekiamas. H. Mackevičius: «Laida «Dviračio žinios» yra itin plataus profilio. Ji domisi ne tik tuo, kas vyksta Seime, prezidentūroje ar prie Lietuvos geležinkelių. Parodijų ir pašmaikštavimų neišvengs ir šou verslas, sporto pasaulis, poezijos festivaliai bei skulptorių bienalės Lukiškių aikštėje. Kitaip sakant, «Dviračio žinių» laidoje bus visko. Nebus tik patyčių, nes šitoje srityje neįveikiami yra kai kurių politikų įrašai Facebooko paskyrose
 22/03/2020  19:30-19:55  (25) 
Bloga mergaitė E54
Dir.: Mykolas Vildžiūnas, Drama
 22/03/2020  19:55-20:30  (35) 
Bloga mergaitė E55
Dir.: Mykolas Vildžiūnas, Drama
 22/03/2020  20:30-02:10  (340) 
Denas tikrame gyvenime
Denas Burnsas - našlys, trijų dukrų tėvas, aštrialiežuvis žurnalistas, prestižinio laikraščio populiarios skilties redaktorius. Atsitiktinai sutikta Mari apverčia jo gyvenimą aukštyn kojomis - Denas dėl moters pameta galvą (vėliau paaiškėja, kad tai jo brolio mylimoji). Įsimylėjęs jis supranta, kad patarimai, kuriuos dalino savo skaitytojams bei dukterims, šiuo atveju nebeveikia. Pasirodo, tikras gyvenimas ne toks paprastas, kokį jį piešia spindinčios žiniasklaidos žvaigždės Dir.: Peter Hedges. Cast: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest, John Mahoney, Norbert Leo Butz, Amy Ryan, Jessica Hecht, Frank Wood, Henry Priest Miller, Ella Miller, CJ Adams. 2007, Melodrama, Komedija, Drama
 23/03/2020  02:10-04:00  (110) 
Jaunėlis
Trečiasis, pats įspūdingiausias Ivano Reitmano filmas su Arnoldu Švarcnegeriu po įžymiųjų Dvynių ir Vaikų darželio policininko. Pasaulis matė visko, bet kad Švarcnegerį rytais pykinų, kad jo nuotaika kaitaliotųsi kaip orai, kad jis taptų sentimentalus ir kad jį piltų karštis… Taigi jis - nėščias! Jis ketina tapti pirmuoju pasaulyje vyru, pagimdžiusiu kūdikį. Oskaro nominacija už dainą Žiūrėk, ką padarė meilė Dir.: Ivan Reitman. Cast: Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Frank Langella, Emma Thompson, Pamela Reed, James Eckhouse, Aida Turturro. 1994, Komedija
 23/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
Lietuvos Respublikos himnas
 23/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E502
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 23/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E502
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E503
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E502
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 23/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E502
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1536
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 23/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E391
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 23/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E21
2000, Kriminalinis
 23/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E18
2012, Drama, Kriminalinis
 23/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E148
Tikrasis jo vardas Redžinaldas fon Ravenhorstas ir pasaulį jis išvydo elitiniame Vienos šunyne. Jis dirba Vienos policijos Žmogžudysčių tyrimų skyriuje, yra šio skyriaus darbuotojų numylėtinis, meiliai vadinamas komisaru Reksu. Tai drąsus ir protingas vilkšunis, tikras Vienos nusikaltėlių siaubas. Kai reikia, jis persekioja juos per visą miestą ir suranda netikėčiausiose vietose. Daug kartų, rizikuodamas gyvybe, Reksas gelbėjo savo partnerių kailius, bet jis turi ir silpnybių: bijo griaustinio, mėgsta žaislus, ypač sviedinius, o kartais iš bendradarbių nugvelbia bandelę su dešrele. Reksas pradėjo dirbti su policininku Michaeliu. Po šio mirties jo šeimininku tapo inspektorius Richardas Mozeris. Išgyvenęs depresiją po Mozerio žūties, Reksas labai susidraugavo su savo naujuoju partneriu Aleksu Brandtneru. Aštuntąjį sezoną rodomas serialas nepaprastai populiarus. Jį mato net šimto šalių žiūrovai. O daugelis vaikų, paklausti, kuo garsi Viena, atsako: ,,Tai miestas, kur gyvena komisaras Reksas». 2011, Kriminalinis
 23/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E141
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 23/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Beatos virtuvė S3E30
Ilgiausiai TV eteryje gyvuojanti kulinarinė laida «Beatos virtuvė» šį rudenį LRT žiūrovus pasitiks su kone nacionaliniu projektu - laidos vedėja, žurnalistė, knygų autorė ir profesionali kulinarė Beata Nicholson pasišovė savo laidoje pristatyti skaniausius šalies tortus ir jų kepėjus. Dar vasarą socialiniuose tinkluose skelbusi atranką į slaptą projektą, Beata su savo komanda iš šimtų atsiųstų receptų atrinko pačius pačiausius, ypatingus ne tik savo skoniu, bet ir istorija. Daugelis šių tortų receptų iki šiol buvo laikomi paslaptyje ir perduodami iš lūpų į lūpas ateinančioms kartoms. Tačiau nuo šiol skaniausi Lietuvos tortai kartu su TV laida «Beatos virtuvė» atkeliaus į visų mūsų namus, o naujoji laidos rubrika «Mano firminis tortas» taps tikru iššūkiu LRT žiūrovams, nes tikrai norėsis daug ką išbandyt ir paragauti. Dar viena laidos naujovė - virtuvės patarimų rubrika «Šeimininkės užrašai», kurioje Beata parodys, kaip lengvai išspręsti visiems mums aktualius virtuvės klausimus. Neiškyla tešla? Plyšta lietiniai? O gal nebenorite verkti pjaustydami svogūną - jums šiuos virtuvės iššūkius padės įveikti Beata, pasidalindama profesionalų gudrybės. Žinoma, LRT žiūrovai ir toliau Beatos virtuvėje galės mėgautis įdomiais ir jaukiais pokalbiais su įdomiausiais Lietuvos žmonėmis, o pati Beata kiekvienoje laidoje bus paruošusi kulinarinių idėjų, kurios bus lengvai pritaikytos kiekvienų namų virtuvėje
 23/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E1
 23/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E6
Vaikams
 23/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2218
 23/03/2020  12:00-12:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E1227
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  12:30-13:00  (30) 
Euromaxx E184
«Euromaxx» - tai vokiečių televizijos «Deutsche Welle» ir LRT bendros gamybos Europos kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Dinamiškuose reportažuose - meno, kultūros renginiai, mokslo atradimai, mada, muzika, kulinarinis paveldas, gražiausių Europos miestų architektūra, įdomūs žmonės ir jų istorijos, skirtingų tautų gyvenimo būdo ypatybės. DW televizija šią laidą kuria jau septynerius metus. Ji transliuojama įvairiose pasaulio šalyse aštuoniomis kalbomis, o per LRT KULTŪRĄ matysite ir lietuviškąjį «Euromaxx» variantą, kurį ves žurnalistė ir informacinių laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė. «Euromaxx» yra pelnęs tarptautinį pripažinimą: «Hotbird TV» apdovanojimą, aukščiausius Niujorko festivalio ir «Worldfest» Hjustone prizus, apdovanotas «WorldMediaFEest» Hamburge. Apdovanojimais įvertinta ir laidos studija bei jos grafinis apipavidalinimas
 23/03/2020  13:00-13:25  (25) 
Žinios. Orai E1274
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 23/03/2020  13:25-14:00  (35) 
Septynios Kauno dienos S11E24
Informacinė-publicistinė televizijos laida, kurioje - įdomūs žmonės, socialinės problemos, kasdieninio gyvenimo įvykiai, faktai, jų vertinimas. Kauną matysite tokį, koks jis iš tikrųjų yra: turtuolis ir vargšas, darbininkas ir inteligentas, politikas ir visiškas indiferentas
 23/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E696
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Stiprūs kartu E1
Dokumentika
 23/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E278
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 23/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E728
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 23/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E146
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 23/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Klauskite daktaro S5E112
Kūrybinei laidos «Klausikite daktaro» komandai svarbiausia - Lietuva ir jos žmonės. Todėl laidos misija - padaryti Lietuvą sveikesnę - nesikeis ir šį sezoną. Praėję metai parodė, kad pagrindinis laidos tikslas - ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą, pasiteisino su kaupu. Žmonėms svarbu, ką pasakoja laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Apie mediko dalinamus patarimus žmonės diskutuoja su bendradarbiais, poliklinikų eilėse, draugų susibūrimuose
 23/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E1
 23/03/2020  17:30-18:25  (55) 
Vartotojų kontrolė S2E30
Laidos tikslas - šviesti vartotojus, suteikti jiems naujausią ir svarbią informaciją apie vartojimą, vartojimo tendencijas. «Vartotojai privalo žinoti tiesą!» - pagrindinis laidos šūkis. Projektu siekiama informuoti vartotoją apie maisto ir ne maisto produktus, nekokybiškas ar klaidinančias vartojimo paslaugas. Informaciją pateiksime objektyviai, remdamiesi specialistų ir ekspertų patarimais bei rekomendacijomis, atliktais laboratoriniais tyrimais. Vienas iš programos siekių - tapti tarpininku, objektyvios informacijos skleidėju tarp kontroliuojančių valstybės institucijų ir vartotojų, informuoti, kaip galima efektyviai ginti vartotojo teises, pateikiant geriausius, vaizdingiausius pavyzdžius, atskleidžiant efektyvios pagalbos vartotojui principus. Vartojimo temos ypač aktualios dėl nuolat atsinaujinančios informacijos tyrimų ir naujovių vartojimo sferoje. Vartotojams skirtos laidos yra populiarios kitų šalių televizijose, vartojimo temos taip pat itin populiarios/aktualios internetinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Vartotojas privalo žinoti tiesą apie tai, ką renkasi ir kas jam siūloma! Mūsų tikslas - skatinti vartotojų aktyvumą, dalinantis savo patirtimi patiems dalyvaujant programos rengime, tokiu būdu padedant išvengti netinkamų produktų ar paslaugų vartojimo
 23/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2219
 23/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2057
Svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio - ne tik iš sostinių, bet ir atokiausių kampelių, informacija tiesiogiai iš įvykių epicentro, argumentų kaktomuša, interviu su dienos herojais tiesioginiame eteryje
 23/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E387
Nauja aktualių pokalbių rubrika žiūrimiausioje informacinėje laidoje «Panorama». Svarbiausius dienos įvykius apžvelgs ir su pašnekovais diskutuos penki žurnalistikos profesionalai - Audrius Matonis, Indrė Makaraitytė, Nemira Pumprickaitė, Rita Miliūtė, Vladimiras Laučius
 23/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E737
 23/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1472
 23/03/2020  19:30-20:30  (60) 
LRT forumas S6E29
Kiekviename LRT forume diskutuojama viena konkrečia tema. Moderatorius - žurnalistas Raigardas Musnickas. Auditorija studijoje - įvairių aukštųjų mokyklų studentai bei profesūra, interesų grupių atstovai, Lietuvos gyvenimą aktyviai stebintys piliečiai, kurie taip pat gali užduoti klausimus. Kiekvienoje kas savaitę pasirodančioje laidoje aptariama vis kita visuomenei ir valstybės raidai aktuali tema. Platus pašnekovų ratas atstovauja įvairioms nuomonėms, pozicijoms ir susijusioms sritims. Analizuojama aktuali ir svarbi tema, ieškoma sprendimų ir geriausių idėjų
 23/03/2020  20:30-21:00  (30) 
Dviračio žinios S3E139
Pasak laidos prodiuserio H. Mackevičiaus, Lietuvoje tikru politiku galima vadintis dviem atvejais: arba kažkaip atsitiktinai, netyčia ar per klaidą tampi ministru, arba kai «Dviračio žiniose» atsiranda tavo antrininkas. Beje, antrasis variantas yra daug ilgaamžiškesnis. Tačiau ir daug sunkiau pasiekiamas. H. Mackevičius: «Laida «Dviračio žinios» yra itin plataus profilio. Ji domisi ne tik tuo, kas vyksta Seime, prezidentūroje ar prie Lietuvos geležinkelių. Parodijų ir pašmaikštavimų neišvengs ir šou verslas, sporto pasaulis, poezijos festivaliai bei skulptorių bienalės Lukiškių aikštėje. Kitaip sakant, «Dviračio žinių» laidoje bus visko. Nebus tik patyčių, nes šitoje srityje neįveikiami yra kai kurių politikų įrašai Facebooko paskyrose.»
 23/03/2020  21:00-21:50  (50) 
Naujasis popiežius E6
Dir.: Paolo Sorrentino. 2020, Drama
 23/03/2020  21:50-22:00  (10) 
Kūrybingumo mokykla S1E28
 23/03/2020  22:00-22:45  (45) 
Komisaras Reksas E148
Tikrasis jo vardas Redžinaldas fon Ravenhorstas ir pasaulį jis išvydo elitiniame Vienos šunyne. Jis dirba Vienos policijos Žmogžudysčių tyrimų skyriuje, yra šio skyriaus darbuotojų numylėtinis, meiliai vadinamas komisaru Reksu. Tai drąsus ir protingas vilkšunis, tikras Vienos nusikaltėlių siaubas. Kai reikia, jis persekioja juos per visą miestą ir suranda netikėčiausiose vietose. Daug kartų, rizikuodamas gyvybe, Reksas gelbėjo savo partnerių kailius, bet jis turi ir silpnybių: bijo griaustinio, mėgsta žaislus, ypač sviedinius, o kartais iš bendradarbių nugvelbia bandelę su dešrele. Reksas pradėjo dirbti su policininku Michaeliu. Po šio mirties jo šeimininku tapo inspektorius Richardas Mozeris. Išgyvenęs depresiją po Mozerio žūties, Reksas labai susidraugavo su savo naujuoju partneriu Aleksu Brandtneru. Aštuntąjį sezoną rodomas serialas nepaprastai populiarus. Jį mato net šimto šalių žiūrovai. O daugelis vaikų, paklausti, kuo garsi Viena, atsako: ,,Tai miestas, kur gyvena komisaras Reksas». 2011, Kriminalinis
 23/03/2020  22:45-23:00  (15) 
Stiprūs kartu E1
Dokumentika
 23/03/2020  23:00-23:05  (5) 
LRT radijo žinios E165
 23/03/2020  23:05-00:00  (55) 
Nepažintas meras S1E10
Dokumentika
 24/03/2020  00:00-00:05  (5) 
LRT radijo žinios E166
 24/03/2020  00:05-01:00  (55) 
Klauskite daktaro S5E112
Kūrybinei laidos «Klausikite daktaro» komandai svarbiausia - Lietuva ir jos žmonės. Todėl laidos misija - padaryti Lietuvą sveikesnę - nesikeis ir šį sezoną. Praėję metai parodė, kad pagrindinis laidos tikslas - ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą, pasiteisino su kaupu. Žmonėms svarbu, ką pasakoja laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Apie mediko dalinamus patarimus žmonės diskutuoja su bendradarbiais, poliklinikų eilėse, draugų susibūrimuose
 24/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E167
 24/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E146
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 24/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Dviračio žinios S3E139
Pasak laidos prodiuserio H. Mackevičiaus, Lietuvoje tikru politiku galima vadintis dviem atvejais: arba kažkaip atsitiktinai, netyčia ar per klaidą tampi ministru, arba kai «Dviračio žiniose» atsiranda tavo antrininkas. Beje, antrasis variantas yra daug ilgaamžiškesnis. Tačiau ir daug sunkiau pasiekiamas. H. Mackevičius: «Laida «Dviračio žinios» yra itin plataus profilio. Ji domisi ne tik tuo, kas vyksta Seime, prezidentūroje ar prie Lietuvos geležinkelių. Parodijų ir pašmaikštavimų neišvengs ir šou verslas, sporto pasaulis, poezijos festivaliai bei skulptorių bienalės Lukiškių aikštėje. Kitaip sakant, «Dviračio žinių» laidoje bus visko. Nebus tik patyčių, nes šitoje srityje neįveikiami yra kai kurių politikų įrašai Facebooko paskyrose.»
 24/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E168
 24/03/2020  02:05-03:00  (55) 
Naujasis popiežius E6
Dir.: Paolo Sorrentino. 2020, Drama
 24/03/2020  03:00-03:10  (10) 
LRT radijo žinios E169
 24/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E278
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 24/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E1
 24/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
Lietuvos Respublikos himnas
 24/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E503
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 24/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E503
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E504
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E503
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 24/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E503
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1537
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 24/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E392
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 24/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E22
2000, Kriminalinis
 24/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E19
2012, Drama, Kriminalinis
 24/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E149
Tikrasis jo vardas Redžinaldas fon Ravenhorstas ir pasaulį jis išvydo elitiniame Vienos šunyne. Jis dirba Vienos policijos Žmogžudysčių tyrimų skyriuje, yra šio skyriaus darbuotojų numylėtinis, meiliai vadinamas komisaru Reksu. Tai drąsus ir protingas vilkšunis, tikras Vienos nusikaltėlių siaubas. Kai reikia, jis persekioja juos per visą miestą ir suranda netikėčiausiose vietose. Daug kartų, rizikuodamas gyvybe, Reksas gelbėjo savo partnerių kailius, bet jis turi ir silpnybių: bijo griaustinio, mėgsta žaislus, ypač sviedinius, o kartais iš bendradarbių nugvelbia bandelę su dešrele. Reksas pradėjo dirbti su policininku Michaeliu. Po šio mirties jo šeimininku tapo inspektorius Richardas Mozeris. Išgyvenęs depresiją po Mozerio žūties, Reksas labai susidraugavo su savo naujuoju partneriu Aleksu Brandtneru. Aštuntąjį sezoną rodomas serialas nepaprastai populiarus. Jį mato net šimto šalių žiūrovai. O daugelis vaikų, paklausti, kuo garsi Viena, atsako: ,,Tai miestas, kur gyvena komisaras Reksas». 2011, Kriminalinis
 24/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E142
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 24/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Stilius S24E28
«Stilius» - kokybiškos gyvensenos žurnalas. Kiekvieną savaitę laidą pasakoja apie žmones ir jų gyvenimus. Skatina pažinti originalius, drąsius, kūrybingus herojus. Atveria tikros sėkmės istorijas ir jų paslaptis. Vertina tuos, kurie žino ką daro
 24/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E2
 24/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E7
Vaikams
 24/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2220
 24/03/2020  12:00-12:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E1228
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  12:30-13:00  (30) 
Euromaxx E185
«Euromaxx» - tai vokiečių televizijos «Deutsche Welle» ir LRT bendros gamybos Europos kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Dinamiškuose reportažuose - meno, kultūros renginiai, mokslo atradimai, mada, muzika, kulinarinis paveldas, gražiausių Europos miestų architektūra, įdomūs žmonės ir jų istorijos, skirtingų tautų gyvenimo būdo ypatybės. DW televizija šią laidą kuria jau septynerius metus. Ji transliuojama įvairiose pasaulio šalyse aštuoniomis kalbomis, o per LRT KULTŪRĄ matysite ir lietuviškąjį «Euromaxx» variantą, kurį ves žurnalistė ir informacinių laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė. «Euromaxx» yra pelnęs tarptautinį pripažinimą: «Hotbird TV» apdovanojimą, aukščiausius Niujorko festivalio ir «Worldfest» Hjustone prizus, apdovanotas «WorldMediaFEest» Hamburge. Apdovanojimais įvertinta ir laidos studija bei jos grafinis apipavidalinimas
 24/03/2020  13:00-13:25  (25) 
Žinios. Orai E1275
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 24/03/2020  13:25-14:00  (35) 
Veranda E13
 24/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E697
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Stiprūs kartu E2
Dokumentika
 24/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E279
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 24/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E729
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 24/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E147
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 24/03/2020  16:30-17:25  (55) 
Klauskite daktaro S5E113
Kūrybinei laidos «Klausikite daktaro» komandai svarbiausia - Lietuva ir jos žmonės. Todėl laidos misija - padaryti Lietuvą sveikesnę - nesikeis ir šį sezoną. Praėję metai parodė, kad pagrindinis laidos tikslas - ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą, pasiteisino su kaupu. Žmonėms svarbu, ką pasakoja laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Apie mediko dalinamus patarimus žmonės diskutuoja su bendradarbiais, poliklinikų eilėse, draugų susibūrimuose
 24/03/2020  17:25-17:30  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E2
 24/03/2020  17:30-18:25  (55) 
(Ne)emigrantai S2E29
Šiandieninis, sparčiai globalėjantis pasaulis, rodos, susitraukė iki Europos dydžio. Įsėdus į lėtuvą po kelių valandų galima atsidurti už Atlanto, o šiuolaikinių technologijų pagalba su emigravusiais artimaisiais įmanoma kalbėti, kad ir ištisą parą. Žmonės vis laisviau migruoja ir keičia savo gyvenamąsias vietas visame pasaulyje. Vieni ieško nuotykių, kiti gersnių darbo ar mokslo galimybių, o treti vyksta užsidirbti pinigų. Kiekvienas emigracijoje gyvenantis žmogus savo širdyje laiko vis kitokią patirtį. Dažnai itin darbštūs lietuviai stropumu, atsidavimu užsitarnauja pagarbą ir pripažinimą. Būna, kad emigravusiems tautiečiams pavyksta greitai perkąsti kitokias «žaidimo taisykles» ir nesunkiai susikurti komfortabilų gyvenimą. Žinoma, pasitaiko ir skaudžių patirčių, kuomet nemokant kalbos, neturint pažįstamų, atvykstama tik uždirbti pinigų savo vargstančiai šeimai, likusiai Lietuvoje. Įveikus užsienyje adaptacijos laikotarpį kiekvienas lietuvis pats sprendžia, kokius toliau žengti žingsnius. Nekreipti dėmesio į tėvynės ilgesį širdyje ir toliau gyventi paprastą gyvenimą svetur? Dar šiek tiek padirbėti, kol sąskaitoje pūpsos solidi suma? Ar atkakliai stengtis įgyvendinti savus tikslus ir svajones? Socialinės dokumentikos laida «» (Ne)emigrantai» jau septintąjį sezoną per LRT TELEVIZIJĄ rodys pačias tikriausias lietuvaičių istorijas iš gyvenimo svetur. Daug dėmesio bus skiriama ir į Lietuvą grįžusių tautiečių pasakojimams: kokią patritį jie parsiveža, kodėl grįžta ir kodėl svarbu rasti kelią namo, Biografinis
 24/03/2020  18:25-18:30  (5) 
Loterija «Keno Loto» E2221
 24/03/2020  18:30-19:00  (30) 
Panorama E2058
Svarbiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio - ne tik iš sostinių, bet ir atokiausių kampelių, informacija tiesiogiai iš įvykių epicentro, argumentų kaktomuša, interviu su dienos herojais tiesioginiame eteryje
 24/03/2020  19:00-19:20  (20) 
Dienos tema E388
Nauja aktualių pokalbių rubrika žiūrimiausioje informacinėje laidoje «Panorama». Svarbiausius dienos įvykius apžvelgs ir su pašnekovais diskutuos penki žurnalistikos profesionalai - Audrius Matonis, Indrė Makaraitytė, Nemira Pumprickaitė, Rita Miliūtė, Vladimiras Laučius
 24/03/2020  19:20-19:29  (9) 
Sportas. Orai E738
 24/03/2020  19:29-19:30  (1) 
Loterija «Jėga» E1473
 24/03/2020  19:30-20:30  (60) 
Nacionalinė ekspedicija S5E28
Šiais metais «Nacionalinė ekspedicija» į kelionę leidosi atsinaujinusi. Greta patyrusių upeivių A. Bumblausko, Selemono Paltanavičiaus, Zitos Kelmickaitės, Gabrieliaus Liaudansko-Svaro, Benedikto Vanago prisijungė trys naujokai. Buvusi A. Bumblausko studentė, istorijos mokslų daktarė ir Lietuvos lenkė Barbara Stankevič bandė patėti bendražygiams naujai pažvelgti į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Restoranų vadovas ir someljė Arminas Darasevičius gilinosi į lenkų virtuvės paslaptis. Prie komandos prisijungė ir žurnalistė, laidų vedėja bei prodiuserė Edita Mildažytė, jau turinti patirties ieškoti pasaulyje paliktų lietuvių pėdsakų, Istorinis
 24/03/2020  20:30-21:00  (30) 
Dviračio žinios S3E140
Pasak laidos prodiuserio H. Mackevičiaus, Lietuvoje tikru politiku galima vadintis dviem atvejais: arba kažkaip atsitiktinai, netyčia ar per klaidą tampi ministru, arba kai «Dviračio žiniose» atsiranda tavo antrininkas. Beje, antrasis variantas yra daug ilgaamžiškesnis. Tačiau ir daug sunkiau pasiekiamas. H. Mackevičius: «Laida «Dviračio žinios» yra itin plataus profilio. Ji domisi ne tik tuo, kas vyksta Seime, prezidentūroje ar prie Lietuvos geležinkelių. Parodijų ir pašmaikštavimų neišvengs ir šou verslas, sporto pasaulis, poezijos festivaliai bei skulptorių bienalės Lukiškių aikštėje. Kitaip sakant, «Dviračio žinių» laidoje bus visko. Nebus tik patyčių, nes šitoje srityje neįveikiami yra kai kurių politikų įrašai Facebooko paskyrose.»
 24/03/2020  21:00-22:00  (60) 
Paskutinė karalystė S3E6
Dauguma IX amžiuje įkurtų karalysčių, taip pat ir Anglija, buvo užgrobtos vikingų. Tik Vesekso žemes iš dalies dar valdo protingas karalius Alfredas Didysis, sugebėjęs jas atkovoti iš danų grobikų. Šioje audringoje aplinkoje gyvena Utredas, gimęs Saksonijos didiko sūnumi, dėl vikingų kaltės likęs našlaičiu, jų pagrobtas ir išaugintas kaip garbingo vikingų vado jarlo įsūnis. Utredas priverstas rinktis tarp savo šalies, kurioje gimė, ir žmonių, kurie jį augino. Kas jis - saksas ar vikingas? Jaunasis karys turi apsispręsti, kieno pusę rinksis lemtinguose mūšiuose dėl senosios Britanijos. Žiaurios kovos, klastingos intrigos, išdavystės virsta jaunuoliui didžiuliu išbandymu, mat jis priverstas žengti lemtingą žingsnį. Juk jei apsimes, kad gimė naujoje valstybėje, galų gale galės užimti savo protėvių žemes. 2018, Veiksmo, Istorinis, Melodrama
 24/03/2020  22:00-22:45  (45) 
Komisaras Reksas E149
Tikrasis jo vardas Redžinaldas fon Ravenhorstas ir pasaulį jis išvydo elitiniame Vienos šunyne. Jis dirba Vienos policijos Žmogžudysčių tyrimų skyriuje, yra šio skyriaus darbuotojų numylėtinis, meiliai vadinamas komisaru Reksu. Tai drąsus ir protingas vilkšunis, tikras Vienos nusikaltėlių siaubas. Kai reikia, jis persekioja juos per visą miestą ir suranda netikėčiausiose vietose. Daug kartų, rizikuodamas gyvybe, Reksas gelbėjo savo partnerių kailius, bet jis turi ir silpnybių: bijo griaustinio, mėgsta žaislus, ypač sviedinius, o kartais iš bendradarbių nugvelbia bandelę su dešrele. Reksas pradėjo dirbti su policininku Michaeliu. Po šio mirties jo šeimininku tapo inspektorius Richardas Mozeris. Išgyvenęs depresiją po Mozerio žūties, Reksas labai susidraugavo su savo naujuoju partneriu Aleksu Brandtneru. Aštuntąjį sezoną rodomas serialas nepaprastai populiarus. Jį mato net šimto šalių žiūrovai. O daugelis vaikų, paklausti, kuo garsi Viena, atsako: ,,Tai miestas, kur gyvena komisaras Reksas». 2011, Kriminalinis
 24/03/2020  22:45-23:00  (15) 
Stiprūs kartu E2
Dokumentika
 24/03/2020  23:00-23:05  (5) 
LRT radijo žinios E170
 24/03/2020  23:05-00:00  (55) 
Istorijos detektyvai S7E23
Kodėl sovietinė valdžia manė, kad kolorado vabalai kolūkiuose - tai vakarų valstybių priešiškas išpuolis? Kaip sovietiniai pasieniečiai apšaudė Palangoje atostogaujančius vaikus? Kas buvo pirmasis žinomas gydytojas Lietuvos istorijoje? Kaip lietuviai gynė Kremlių nuo totorių? Naujame sezone «Istorijos detektyvų» gerbėjus pasitiks nauja rubrika - garsių Lietuvos žmonių protėvių istorijos. Kas buvo jų seneliai, proseneliai? Su kokiais praeityje garsiais žmonėmis jie giminiavosi? Kokiuose visai Lietuvai svarbiuose įvykiuose dalyvavo? Antra naujovė - atskleisime profesijų Lietuvoje istorijas. Ar žinote, ką galime laikyti pirmuoju žinomu gydytoju Lietuvos istorijoje? Kokia buvo mokytojų, verslininkų istorija Lietuvoje? 2013, Istorinis
 25/03/2020  00:00-00:05  (5) 
LRT radijo žinios E171
 25/03/2020  00:05-01:00  (55) 
Klauskite daktaro S5E113
Kūrybinei laidos «Klausikite daktaro» komandai svarbiausia - Lietuva ir jos žmonės. Todėl laidos misija - padaryti Lietuvą sveikesnę - nesikeis ir šį sezoną. Praėję metai parodė, kad pagrindinis laidos tikslas - ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą, pasiteisino su kaupu. Žmonėms svarbu, ką pasakoja laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Apie mediko dalinamus patarimus žmonės diskutuoja su bendradarbiais, poliklinikų eilėse, draugų susibūrimuose
 25/03/2020  01:00-01:05  (5) 
LRT radijo žinios E172
 25/03/2020  01:05-01:30  (25) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E147
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 25/03/2020  01:30-02:00  (30) 
Dviračio žinios S3E140
Pasak laidos prodiuserio H. Mackevičiaus, Lietuvoje tikru politiku galima vadintis dviem atvejais: arba kažkaip atsitiktinai, netyčia ar per klaidą tampi ministru, arba kai «Dviračio žiniose» atsiranda tavo antrininkas. Beje, antrasis variantas yra daug ilgaamžiškesnis. Tačiau ir daug sunkiau pasiekiamas. H. Mackevičius: «Laida «Dviračio žinios» yra itin plataus profilio. Ji domisi ne tik tuo, kas vyksta Seime, prezidentūroje ar prie Lietuvos geležinkelių. Parodijų ir pašmaikštavimų neišvengs ir šou verslas, sporto pasaulis, poezijos festivaliai bei skulptorių bienalės Lukiškių aikštėje. Kitaip sakant, «Dviračio žinių» laidoje bus visko. Nebus tik patyčių, nes šitoje srityje neįveikiami yra kai kurių politikų įrašai Facebooko paskyrose.»
 25/03/2020  02:00-02:05  (5) 
LRT radijo žinios E173
 25/03/2020  02:05-03:10  (65) 
Paskutinė karalystė S3E6
Dauguma IX amžiuje įkurtų karalysčių, taip pat ir Anglija, buvo užgrobtos vikingų. Tik Vesekso žemes iš dalies dar valdo protingas karalius Alfredas Didysis, sugebėjęs jas atkovoti iš danų grobikų. Šioje audringoje aplinkoje gyvena Utredas, gimęs Saksonijos didiko sūnumi, dėl vikingų kaltės likęs našlaičiu, jų pagrobtas ir išaugintas kaip garbingo vikingų vado jarlo įsūnis. Utredas priverstas rinktis tarp savo šalies, kurioje gimė, ir žmonių, kurie jį augino. Kas jis - saksas ar vikingas? Jaunasis karys turi apsispręsti, kieno pusę rinksis lemtinguose mūšiuose dėl senosios Britanijos. Žiaurios kovos, klastingos intrigos, išdavystės virsta jaunuoliui didžiuliu išbandymu, mat jis priverstas žengti lemtingą žingsnį. Juk jei apsimes, kad gimė naujoje valstybėje, galų gale galės užimti savo protėvių žemes. 2018, Veiksmo, Istorinis, Melodrama
 25/03/2020  03:10-03:52  (42) 
Ponių rojus S4E279
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 25/03/2020  03:52-04:00  (8) 
Kovo 11-tajai - 30 E2
 25/03/2020  04:00-04:02  (2) 
Lietuvos Respublikos himnas E1
Lietuvos Respublikos himnas
 25/03/2020  04:02-04:30  (28) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  04:30-04:37  (7) 
Žinios. Orai E504
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 25/03/2020  04:37-05:00  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  05:00-05:10  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E504
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  05:10-05:30  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  05:30-05:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E505
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  05:40-06:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  06:00-06:07  (7) 
Žinios. Orai E504
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 25/03/2020  06:07-06:30  (23) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  06:30-06:40  (10) 
Žinios. Sportas. Orai E504
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  06:40-07:00  (20) 
Labas rytas, Lietuva E1538
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrovams siūlo tai, kas svarbiausia ryte: naujausias žinias, sporto pranešimus, spaudos apžvalgas, išsamią orų prognozę, pokalbius su studijos svečiais aktualiausiomis nūdienos temomis
 25/03/2020  07:00-07:15  (15) 
Žinios. Orai E393
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 25/03/2020  07:15-08:00  (45) 
Įstatymas ir tvarka S11E23
2000, Kriminalinis
 25/03/2020  08:00-08:45  (45) 
Miuncheno kriminalinė policija S38E20
2012, Drama, Kriminalinis
 25/03/2020  08:45-09:30  (45) 
Komisaras Reksas E150
Tikrasis jo vardas Redžinaldas fon Ravenhorstas ir pasaulį jis išvydo elitiniame Vienos šunyne. Jis dirba Vienos policijos Žmogžudysčių tyrimų skyriuje, yra šio skyriaus darbuotojų numylėtinis, meiliai vadinamas komisaru Reksu. Tai drąsus ir protingas vilkšunis, tikras Vienos nusikaltėlių siaubas. Kai reikia, jis persekioja juos per visą miestą ir suranda netikėčiausiose vietose. Daug kartų, rizikuodamas gyvybe, Reksas gelbėjo savo partnerių kailius, bet jis turi ir silpnybių: bijo griaustinio, mėgsta žaislus, ypač sviedinius, o kartais iš bendradarbių nugvelbia bandelę su dešrele. Reksas pradėjo dirbti su policininku Michaeliu. Po šio mirties jo šeimininku tapo inspektorius Richardas Mozeris. Išgyvenęs depresiją po Mozerio žūties, Reksas labai susidraugavo su savo naujuoju partneriu Aleksu Brandtneru. Aštuntąjį sezoną rodomas serialas nepaprastai populiarus. Jį mato net šimto šalių žiūrovai. O daugelis vaikų, paklausti, kuo garsi Viena, atsako: ,,Tai miestas, kur gyvena komisaras Reksas». 2011, Kriminalinis
 25/03/2020  09:30-10:00  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E143
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 25/03/2020  10:00-10:55  (55) 
Vartotojų kontrolė S2E30
Laidos tikslas - šviesti vartotojus, suteikti jiems naujausią ir svarbią informaciją apie vartojimą, vartojimo tendencijas. «Vartotojai privalo žinoti tiesą!» - pagrindinis laidos šūkis. Projektu siekiama informuoti vartotoją apie maisto ir ne maisto produktus, nekokybiškas ar klaidinančias vartojimo paslaugas. Informaciją pateiksime objektyviai, remdamiesi specialistų ir ekspertų patarimais bei rekomendacijomis, atliktais laboratoriniais tyrimais. Vienas iš programos siekių - tapti tarpininku, objektyvios informacijos skleidėju tarp kontroliuojančių valstybės institucijų ir vartotojų, informuoti, kaip galima efektyviai ginti vartotojo teises, pateikiant geriausius, vaizdingiausius pavyzdžius, atskleidžiant efektyvios pagalbos vartotojui principus. Vartojimo temos ypač aktualios dėl nuolat atsinaujinančios informacijos tyrimų ir naujovių vartojimo sferoje. Vartotojams skirtos laidos yra populiarios kitų šalių televizijose, vartojimo temos taip pat itin populiarios/aktualios internetinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Vartotojas privalo žinoti tiesą apie tai, ką renkasi ir kas jam siūloma! Mūsų tikslas - skatinti vartotojų aktyvumą, dalinantis savo patirtimi patiems dalyvaujant programos rengime, tokiu būdu padedant išvengti netinkamų produktų ar paslaugų vartojimo
 25/03/2020  10:55-11:00  (5) 
Kovo 11-tajai - 30 E3
 25/03/2020  11:00-11:58  (58) 
Įdomiosios pamokos tiesiogiai E8
Vaikams
 25/03/2020  11:58-12:00  (2) 
Loterija «Keno Loto» E2222
 25/03/2020  12:00-12:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E1229
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  12:30-13:00  (30) 
Euromaxx E187
«Euromaxx» - tai vokiečių televizijos «Deutsche Welle» ir LRT bendros gamybos Europos kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Dinamiškuose reportažuose - meno, kultūros renginiai, mokslo atradimai, mada, muzika, kulinarinis paveldas, gražiausių Europos miestų architektūra, įdomūs žmonės ir jų istorijos, skirtingų tautų gyvenimo būdo ypatybės. DW televizija šią laidą kuria jau septynerius metus. Ji transliuojama įvairiose pasaulio šalyse aštuoniomis kalbomis, o per LRT KULTŪRĄ matysite ir lietuviškąjį «Euromaxx» variantą, kurį ves žurnalistė ir informacinių laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė. «Euromaxx» yra pelnęs tarptautinį pripažinimą: «Hotbird TV» apdovanojimą, aukščiausius Niujorko festivalio ir «Worldfest» Hjustone prizus, apdovanotas «WorldMediaFEest» Hamburge. Apdovanojimais įvertinta ir laidos studija bei jos grafinis apipavidalinimas
 25/03/2020  13:00-13:25  (25) 
Žinios. Orai E1276
Lietuvos ir užsienio įvykiai. Orų prognozė
 25/03/2020  13:25-14:00  (35) 
Atspindžiai. Paveldo kolekcija S5E15
«Atspindžiai. Paveldo kolekcija» - televizijos laida apie kultūros paveldo vertybes: ką išsaugojome ir ką praradome. LDK paveldas, prikeliamas tarytum ligonis iš komos. Gerbiamas ir carinių laikų palikimas. Ekskursijos po modernųjį tarpukarį. Nenurašomi ir sovietmečio vertingieji kūriniai. Turtinga architektūros stilių ir dekoro paletė. Byrantis ir vėl lipdomas istorinis mūras. Autento paieškos su kultūros paveldo ekspertais, restauratoriais ir entuziastais: nuo palėpių iki rūsių. Nuo rūmų iki griuvėsių. Ir ką mes paliksime ateinančioms kartoms
 25/03/2020  14:00-14:30  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E698
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  14:30-14:40  (10) 
Stiprūs kartu E3
Dokumentika
 25/03/2020  14:40-15:30  (50) 
Ponių rojus S4E280
Subtiliausių jausmų kupinas draminis serialas, kuriame netrūks aistros, intrigų ir meilės. «Ponių rojus» yra itališka, populiaraus prancūzų rašytojo E. Zolos romano «Moterų laimė» versija. 2019, Melodrama
 25/03/2020  15:30-16:00  (30) 
Žinios. Sportas. Orai E730
Operatyvi informacija apie svarbiausius įvykius ir procesus
 25/03/2020  16:00-16:30  (30) 
TV žaidimas «Kas ir kodėl?» S5E148
Triuškinantys LRT viktorinos «Auksinis protas» TV reitingai įtikino, kad intelektinis žaidimas Lietuvoje irgi gali būti pramoga. Protų kovas mėgstantiems žiūrovams nacionalinis transliuotojas jau trečiąjį sezoną siūlo dar vieną projektą - «Kas ir kodėl». Šį sezoną laidą vesti patikėta Dariui Jurgelevičiui, perėmusiam estafetę iš humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus. Darius - tikra radijo legenda, prieš daugelį metų vedęs kultinę laidą «Miklusis pirštas» pirmojoje komercinėje Lietuvos radijo stotyje. Kasdien transliuojamoje laidoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dalyvauja po 4 žaidėjus, o penktadienį eteryje kaunasi kiekvienos dienos laimėtojai, besirungiantys dėl galimybės patekti į finalą
 25/03/2020  16:30-20:59  (269.98333333333) 
Klauskite daktaro S5E114
Kūrybinei laidos «Klausikite daktaro» komandai svarbiausia - Lietuva ir jos žmonės. Todėl laidos misija - padaryti Lietuvą sveikesnę - nesikeis ir šį sezoną. Praėję metai parodė, kad pagrindinis laidos tikslas - ne pasakoti apie ligas, o visą dėmesį sutelkti į ligų prevenciją bei sveiką gyvenimo būdą, pasiteisino su kaupu. Žmonėms svarbu, ką pasakoja laidos vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Apie mediko dalinamus patarimus žmonės diskutuoja su bendradarbiais, poliklinikų eilėse, draugų susibūrimuose