EPG sources for ott-play m3u
providerfileupdatedsizeinfo
cbillingcbilling.xmltv.xml.gz11/11/2019 06:37:3722.80 Mb...
edemedem.xml.gz11/11/2019 21:43:174.65 Mb...
greatiptv.xml.gz11/11/2019 03:30:144.90 Mb...
iptvx.oneepg.xml.gz11/11/2019 12:14:159.13 Mb...
teleguide.infoxmltv.xml.gz10/11/2019 08:04:361.21 Mb...
magictvg.xml11/11/2019 00:30:1155.40 Mb...
iptv-e2-sovenixmltv.xml.gz11/11/2019 21:03:1215.47 Mb...
shara-tvepgtv.xml.gz11/11/2019 01:50:4812.60 Mb...
bcuepg.xml.gz11/11/2019 16:39:432.94 Mb...
lightiptvepg.xml.gz11/11/2019 02:27:286.68 Mb...
uz-tvepguztv.xml.gz11/11/2019 04:24:225.39 Mb...
geniptvepg.xml.gz11/11/2019 20:01:4427.46 Mb...
1ottxmltv.xml.gz11/11/2019 04:12:3010.88 Mb...
ottgepg.xml.gz11/11/2019 10:23:347.63 Mb...
acidjesusguide.xml11/11/2019 02:31:0228.68 Mb...
dortmundezepg.xml.gz11/11/2019 17:44:206.20 Mb...